Bretxa salarial de gènere

/ / Uncategorized

Gender pay gap. Brecha salarial. Bretxa salarial de gènere.

1-Equal pay EULa campanya de la Unió Europea sobre la bretxa salarial entre homes i dones és molt encertada donada la persistència d’aquesta, el desconeixement dels factors que la motiven i els efectes negatius que comporta.

La bretxa salarial es calcula del percentatge del salari mitjà de les dones entre el dels homes.  A Espanya, la bretxa salarial és d’un 17,6%, per sobre de la mitja europea de 17,4% i de països com Portugal, Itàlia i França.

Pel que fa a les causes de la bretxa salarial, sovint s’atribueix com a causa principal que les empreses paguen menys a les dones que als homes per fer exactament la mateixa tasca. Tot i que aquest tipus de discriminació directa existeix, aquest és només un dels factors que motiva la bretxa salarial i de cap forma el més rellevant. Altres menys comentats, però tant o més importants, són:

  • Treball no remunerat: el treball no remunerat (feines domèstiques i de cura) el realitzen majorment les dones el que influeix a les decisions laborals sobre el tipus de treball i les condicions, com l’elevada taxa de treball a temps parcial entre les dones.
  • La concentració horitzontal del mercat laboral: les dones treballen en sectors de feines menys valorades i pitjor retribuïdes (ensenyament, sanitat…).
  • Concentració vertical, sostre de vidre o terra enganxós. Forma de barreres per a les dones per accedir a llocs directius.
  • Precarietat laboral: les dones compten amb major temporalitat i precarietat laboral que els homes.
  • Persistència de tradicions i estereotips de gènere que influeixen en les eleccions d’estudis, i projecten rols acceptats sobre el paper de la dona i l’home en el món laboral i familiar.

L’existència de bretxa salarial és un dels resultats de les desigualtats laborals i socials que persisteixen. Els seus efectes no només perjudiquen les dones, amb menors nivells de renda, més dependents i amb major risc de pobresa, sinó que també són un fre a relacions humanes des de la igualtat, fomentant la dependència econòmica dintre de la parella. Les empreses també hi surten perdent, ja que mentre la bretxa salarial persisteixi, aquestes no estaran retenint tot el talent del seu personal, amb la pèrdua de competitivitat que això comporta.

Per tot això, tancar la bretxa salarial és cosa de tots!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *