Diversitat i xarxes, un mix perfecte per col·laborar

/ / opinion

Parlar de xarxes socials i tecnologies és parlar de vincles entre persones i vies de comunicació entre elles. Aquestes permeten que persones fa un temps només considerades consumidores també puguin ser cyberactivistes i ciutadans actius al fer sentir la seva veu a través de la multiplicitat de xarxes virtuals i espais.

Al món del treball, com pregonaven Nordström i Ridderstrâle al seu Funky Business, la globalització i la revolució de la informació fan que el talent faci ballar al capital. Noves formes de treballar neixen, menys jeràrquiques, desdibuixant les diferències entre persones contractades de l’empresa i professionals externs, equips que es construeixen amb professionals de diferents punts del món per un projecte, que es desfan un cop aquest s’ha finalitzat mantenint els vincles per oportunitats futures i un llarg etcètera.

La col·laboració entre empreses i professionals, així com l’esperit de fer xarxa es fonamenta en la mentalitat de l’abundància – terme encunyat per S.Covey –  en el que l’empresa o professional compta que hi ha prou recursos i èxit a l’abast per compartir amb els altres, en contraposició en la mentalitat competitiva i d’escassetat. I és que per molt que una empresa compti amb una bona plantilla formada i multi disciplinar, la complexitat del món actual i l’elevat grau d’especialització dels professionals, fan que la col·laboració entre empreses sigui imprescindible per fer front als reptes actuals amb èxit.

Als Estats Units – segons la meva experiència de formació amb professionals d’aquest país –  més enllà de les polítiques d’igualtat d’oportunitats, molt arrelades, es treballa el paradigma de la diversitat a l’empresa. La diversitat es constitueix com una font de talent per l’empresa al portar diferents formes de pensar i actuar de cada persona en funció de la seva identitat i pertinença a diferents categories socials (per exemple gènere, ètnia, nacionalitat, classe social, edat, grau formatiu, discapacitat, etc.). Més que acceptar o abraçar la diversitat es parla de celebrar-la i rankings independents demostren que no només és possible sinó que també és rentable. En aquest sentit, la col·laboració entre empreses i professionals no és més que aprofitar les avantatges de la diversitat i especialització per oferir serveis i productes de més valor afegit. Aquest és l’esperit d’espais com n-giny, 2d4b o la Comunitat Pràctica d’Igualtat d’Oportunitats de Tarragona en el que la voluntat de construir del grup i les eines que ofereixen les noves tecnologies fan possible que altres formes de ser i fer siguin possibles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *