© 2019 Magda Barceló.

Blog

Foto: @adriabb

Bellesa en la pandèmia

Avui estic en contacte amb la bellesa, entesa en el sentit platònic d’allò virtuós, bò i veritable. Escolto a un polític xinès davant d’autoritats europees afirmant que ara el més important es protegir LA VIDA. El màxim dirigent del país on visc fa seves les paraules. La vida passa en primer pla, per primera vegada

Tagged under: ,

Taken by Dancers Ways

Can you be in moment without an agenda?

Hearing your unique dharma…

Stillness calling…

TOP